Autumn Sale ends


White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Cushion Diamond Halo Earrings
3 Prong Setting Halo Earrings

3 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_03

Price:   $15,499 - $683,436
4 Prong Setting Halo Earrings

4 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_07

Price:   $15,733 - $686,767
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Emerald Diamond Halo Earrings
White Gold Princess Diamond Halo Earrings
3 Prong Setting Halo Earrings

3 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_04

Price:   $15,007 - $584,126
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Marquise Diamond Halo Earrings
White Gold Princess Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
4 Prong Setting Halo Stud Earring
White Gold Round Diamond Halo Earring
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
4 Prong Setting Halo Earrings

4 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_06

Price:   $19,157 - $523,552
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
@diamondsfactoryworld